Groningen en Friesland maken zich op voor onstuimige dag

8 januari 2019 Uit Door admin

Waterschappen in het noorden van het land zijn bezig met het sluiten van dijkdoorgangen (coupures) vanwege het stormachtige weer en de hoge waterstand. Later vanochtend wordt er ook dijkbewaking ingesteld.

“In de loop van de ochtend sturen we een grote groep mensen langs de dijken om te kijken hoe de dijk zich houdt. Ze controleren of er rotzooi aanspoelt en of er mogelijk schade ontstaat”, vertelt Wilco Reefma, hoofd dijkbewaking van waterschap Hunze en Aa’s in Groningen.

In de buurt van Groningen en Friesland liggen ook nog containers in zee die overboord zijn geslagen bij de MSC Zoe. Door de harde wind zal er waarschijnlijk opnieuw rommel uit deze containers aanspoelen. Dit kan tot extra problemen leiden.

“Niemand weet wat dit gaat brengen. Als er een container deze kant op stroomt en tegen de dijk aankomt, kan dat schade veroorzaken”, legt Reefma uit.

Hoogwater

Het risico van het aanspoelen van rotzooi is niet de enige reden dat de dijken extra in de gaten worden gehouden. Om 12.50 uur wordt er bij Delfzijl een waterstand verwacht van 4 meter 20 boven NAP. Bij deze waterstand wordt er altijd dijkbewaking ingesteld.

De verwachte waterstand is volgens Reefma niet uniek. “We hebben dit wel vaker meegemaakt. Het hoogste peil dat we in Delfzijl hebben gehad is 4 meter 83. Maar het is een redelijke hoeveelheid water die tegen de dijk aankomt.”

Minder vluchten Schiphol

Niet alleen in Groningen worden er maatregelen genomen. Ook in Friesland worden dijkwachters op pad gestuurd. Dat gebeurt op het hele dijktraject van Zurich tot Lauwersoog en als het nodig is ook op de eilanden.

Op Schiphol is een deel van de vluchten geannuleerd omdat er maar één start- en landingsbaan wordt gebruikt. In Zeeland wordt de waterstand nauwlettend in de gaten gehouden om te beoordelen of de stormvloedkering in de Oosterschelde gesloten moet worden. Dat gebeurt bij een waterstand van 3 meter boven NAP.