Universiteiten zijn bezorgd over groeiend aantal studenten

8 januari 2019 Uit Door admin

Het groeiende aantal studenten vormt een gevaar voor de kwaliteit van het onderwijs. Een wetswijziging die regelt dat de instroom van studenten niet zomaar mag worden geremd, veroorzaakt extra problemen, waarschuwt Jan Mengelers, voorzitter van de TU Eindhoven.

In zijn nieuwjaarstoespraak voorziet Mengelers “een turbulent jaar voor universiteiten”, schrijft het Eindhovens Dagblad. “Binnen een jaar wordt ons middel om te kunnen remmen op instroom van studenten uit handen geslagen door een wetswijziging.”

Die wetswijziging maakt het voor universiteiten en hogescholen moeilijker om het aantal leerlingen dat een studie volgt, te beperken. Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil dat omdat ze “te vaak” ziet dat bepaalde groepen studenten minder kansen hebben dan anderen.

Goedkeuring

De wetswijziging moet nog langs de Tweede Kamer. “Maar komt het erdoor, dan ziet het ernaar uit dat het ministerie van Onderwijs goedkeuring kan geven aan het instellen van een studentenstop, maar ook kan bepalen dat die goedkeuring er niet komt”, zegt Bart Pierik van de Vereniging van Universiteiten. “Bijvoorbeeld als de minister vindt dat dat op een bepaalde opleiding niet is gewenst, of niet voldoende is onderbouwd.”

Daarbij gaan volgens Pierik twee dingen verkeerd. “De minister gaat hiermee op de stoel van de universiteitsbestuurder zitten. Want mag er geen studentenstop worden ingesteld en melden zich voor een bacheloropleiding voor 400 studenten ineens 1000 leerlingen, dan kun je niet ineens een collegezaal en een paar docenten uit je mouw schudden. Bovendien is het instellen van een studentenstop een kwaliteitsinstrument, om te zorgen dat het onderwijs van het niveau blijft dat studenten mogen verwachten.”

Verdubbeld

De dreigende problemen spelen op meer universiteiten, zegt Pierik. “Maar Eindhoven is wel een bijzondere universiteit, die heel hard groeit. Binnen een jaar of zeven is het aantal studenten verdubbeld. De opleidingen staan goed aangeschreven en zijn populair in relatie tot de arbeidsmarkt. Dat betekent wrang genoeg dat ze daardoor in de problemen kunnen komen.”

Reden genoeg voor de Vereniging van Universiteiten om zich te mengen in de discussie “We hebben onze zorgen al gedeeld met het ministerie en zullen ons ook roeren als de Tweede Kamer hierover gaat praten”, zegt Pierik. Naar verwachting is dat ergens in het voorjaar.

Toch is Pierik is niet alleen maar negatief over de wetswijziging. “Er staat bijvoorbeeld ook in dat universiteiten een numerus fixus kunnen instellen op Engelstalige varianten van opleidingen. Daarmee krijg je de internationale instroom beter onder controle en kun je ruimte bieden aan Nederlandse studenten bij een opleiding die erg in trek is.”