Oude NAM-locatie op Ameland spoelt weg door harde wind

8 januari 2019 Uit Door admin

Een oude boorlocatie van de NAM op Ameland is vanmorgen door de harde wind deels weggespoeld. Volgens de gemeente gaat het om een grote hoeveelheid deels verontreinigd zand.

In de jaren zestig werd de locatie bij Hollum door de NAM aangelegd als gaswinningslocatie, maar gaswinning heeft er uiteindelijk nooit plaatsgevonden.

Vorig jaar werd door Rijkswaterstaat een nooddijk aangelegd, om de locatie te beschermen tegen hoog water. Door de harde wind in combinatie met springtij is een deel van die nooddijk en de zandfundatie weggeslagen.

Diesel en barium

Zodra het water is gezakt zal de NAM de nooddijk herstellen. Ook wordt dan onderzocht of er verontreinigde grond is weggespoeld. Door boorwerkzaamheden in het verleden was de grond deels vervuild met diesel en barium.

De NAM is vorig jaar al begonnen met het opruimen van de locatie. Voor maart van dit jaar moet alles zijn verdwenen.