Ollongren: fraude bij woningbemiddeling tegengaan

8 januari 2019 Uit Door admin

Minister Ollongren wil het makkelijker maken voor woningcorporaties om zelf inkomensgegevens van woningzoekenden te controleren. Dat moet frauduleuze praktijken tegengaan, antwoordt ze op Tweede Kamervragen van zowel de PVV als de PvdA.

De vragen waren gesteld naar aanleiding van berichten over bemiddelingsbureaus die documenten vervalsen om iemand aan een woning te helpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het op papier verlagen van het eigenlijke salaris, zodat mensen beneden een bepaalde inkomensgrens blijven.

Twijfel over juistheid gegevens

Woningcorporaties melden geregeld dat ze twijfelen over de juistheid van aangeleverde gegevens. Ollongren schrijft aan de Kamer dat verschillende bureaus vermoedelijk voor veel mensen documenten hebben vervalst en dat woningzoekenden op die manier ten onrechte een sociale huurwoning hebben gekregen. De minister vindt deze vorm van fraude onacceptabel.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt of corporaties voortaan zelf bij de Belastingdienst of het UWV kunnen nagaan of mensen onder een bepaalde inkomensgrens blijven. Maar dat is juridisch en technisch ingewikkeld en het is nog niet duidelijk of dat systeem werkelijk zal worden ingevoerd en zo ja, wanneer.

Hoeveel woningen precies op basis van valse verklaringen zijn toegewezen, is niet vast te stellen. Maar als fraude uitkomt, wordt in principe het huurcontract verbroken. Het Openbaar Ministerie is ook al strafrechtelijk in actie gekomen en dat zal ook in de toekomst gebeuren.