Kabinet reserveert 75 miljoen euro voor hulpfonds jonge boeren

9 januari 2019 Uit Door admin

Voor jonge boeren en andere agrariërs moet het makkelijker worden om leningen te krijgen om een bedrijf te starten of over te nemen, en te investeren in innovatie. Met een nieuwe regeling wil het kabinet waarborgen dat “onze voedselproductie ook voor de toekomst gegarandeerd blijft”.

Volgens Landbouwminister Carola Schouten staan veel jonge boeren voor grote beslissingen. “Het kabinet wil mensen bijstaan in het maken van de voor hen juiste keuzes”, schrijft ze aan de Tweede Kamer. De garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) moet het voor financiers aantrekkelijker maken om leningen te verstrekken aan jonge boeren.

Het kabinet staat garant voor in totaal 75 miljoen euro. Daarvan is 11 miljoen bestemd voor een opleidings- en coachingstraject bij overnames van boerenbedrijven. Dat moet overnameprocessen makkelijker maken.

Milieu en dierenwelzijn

Om in aanmerking te komen voor de regeling moeten jonge boeren een investeringsplan presenteren met innovatieve en duurzame accenten. Zo wordt onder meer gekeken naar ecosystemen, klimaat, dierenwelzijn, waardering voor voedsel en vitaliteit van het platteland.

In 2017 telde Nederland een kleine 55.000 land- en tuinbouwbedrijven, een daling van bijna 56 procent ten opzichte van het jaar 2000. Veel boeren hebben geen opvolger. Het ministerie heeft becijferd dat de komende twee decennia nog eens circa 20.000 bedrijven dreigen te verdwijnen.