Effect aangespoeld plastic op Wadden onderzocht; Waddenburgemeester eisen maatregelen

9 januari 2019 Uit Door admin

Biologen van de Groningse universiteit grijpen de ramp met de aangespoelde containers aan om op de Waddeneilanden een onderzoek te starten naar de schadelijke gevolgen van microplastics op de eilanden. Tegelijkertijd vragen de burgemeesters van de Waddeneilanden in een brandbrief aan de Tweede Kamer om maatregelen die moeten voorkomen dat schepen opnieuw zo veel containers verliezen.

Het onderzoek start vandaag op Schiermonnikoog, waar de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een permanent station heeft, de Herdershut. Tien onderzoekers van de universiteit zetten onder meer vakken af langs het strand en in de duinen. Op deze manier willen ze meten en tellen hoeveel plastic er nu eigenlijk ligt.

Zeecontainers

Vorige week spoelde op de Waddeneilanden de inhoud aan van een aantal zeecontainers die van het vrachtschip MSC Zoe waren gevallen. Het ging om veel gebruiksvoorwerpen en speelgoed, maar er spoelde ook een grote hoeveelheid plastic verpakkingsmateriaal aan.

Daaronder waren veel hdpe plastic korrels. Volgens de Groningse onderzoekers vormen deze aangespoelde kleine plastic korrels een potentiële ecologische ramp waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn.

Vogels, vissen en zeehonden zien de korrels aan voor voedsel en komt het plastic in de magen van de dieren terecht. Daarnaast hechten chemicaliën zich makkelijk aan de kleine korrels, waardoor de dieren dat gif ook binnenkrijgen. Omdat plastic niet vergaat blijven de effecten permanent merkbaar.

Burgemeesters in actie

De burgemeesters van de vijf grootste Waddeneilanden willen direct actie om hun eilanden beter te beschermen tegen ongelukken op zee. Ze stellen de Tweede Kamer een aantal concrete maatregelen voor. Zo moet het beladen en sjorren van zeecontainers beter gecontroleerd worden.

Verder willen de burgemeesters dat de zeecontainers verplicht worden voorzien van een gps-marker, waarmee de containers ook onder water te lokaliseren zijn. Bovendien moeten de containers een chip krijgen, waarmee aan de buitenkant te zien is wat er in zit.

Als laatste willen de burgemeesters dat er toezicht komt op de keuze die scheepskapiteins maken voor de route langs de Wadden. Ze wijzen erop dat het vrachtschip MSC Zoe, waar vorige week de bijna 300 containers af vielen de korte zeevaartroute naar Bremerhaven nam. Die route loopt dertig kilometer ten noorden van de Waddeneilanden. Er is ook een noordelijker route die de Waddeneilanden op negentig kilometer afstand passeert.