‘Integriteitsbewustzijn IND moet worden verbeterd’

9 januari 2019 Uit Door admin

Bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) worden allerlei maatregelen genomen om de werkwijze te verbeteren. Dat gebeurt na een onderzoek naar aanleiding van een individuele zaak, waarbij de integriteit in het geding was, schrijft staatssecretaris Harbers aan de Tweede Kamer.

Het adviesbureau PricewaterhouseCoopers kwam tot de conclusie dat bij de IND “kwetsbaarheden” zijn op het gebied van systeem, organisatie en mens. Harbers schrijft nu aan de Kamer dat de screening van medewerkers wordt verbeterd, dat het integriteitsbewustzijn wordt vergroot en dat functies beter worden gescheiden.

In een tweede onderzoek is bekeken hoe de melding van een klokkenluider is behandeld. Ex-topambtenaar Ruys concludeerde dat de omgang met de klokkenluider beter had gemoeten. Harbers schrijft daarover dat hij dat betreurt en dat hij in de toekomst dit soort situaties wil voorkomen.

Geen details

De staatssecretaris wil in het openbaar niet op details van beide onderzoeken ingaan, maar hij neemt alle aanbevelingen over. Volgens hem zou te diep ingaan op het integriteitsonderzoek een onacceptabel risico opleveren dat “toelatingsprocedures door kwaadwillenden worden misbruikt”. En in de kwestie van de klokkenluider wil hij de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.

Eerder meldde NRC dat het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzocht of bij de IND is gesjoemeld bij de beoordeling van bezwaarschriften van vreemdelingen. Tegen de regels zouden ambtenaren die bij bepaalde asielzaken waren betrokken ook de bezwaarschriften hebben behandeld. Die zaak zou zijn aangezwengeld door een klokkenluider.