Minister Slob wil doorstroom van havo naar vwo verbeteren

10 januari 2019 Uit Door admin

Minister Slob wil dat er één regeling komt voor havo-scholieren die na het behalen van hun diploma willen doorstromen naar het vwo. Hij gaat de wet daarvoor aanpassen.

Nu hanteren scholen nog verschillende toelatingseisen. Sommige vwo’s leggen de lat hoog en vinden dat leerlingen gemiddeld een 7,5 moeten hebben. Terwijl andere het juist heel gemakkelijk maken door alleen om een motivatie te vragen of helemaal geen aanvullende eisen te stellen.

Slob vindt dat iedere havist dezelfde, eerlijke kans verdient om verder te leren in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat de toelating niet te streng moet zijn, waardoor laatbloeiers buiten de boot vallen. Maar ook weer niet te soepel, waardoor leerlingen kunnen vastlopen op het vwo.

Van vmbo naar havo

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs laat nu onderzoeken hoe een uniforme toelatingseis eruit zou kunnen zien. Zo wordt er gedacht aan een eis waarbij een leerling acht havo-vakken moet hebben afgerond in plaats van zeven. De nieuwe regeling zou wat Slob betreft in het schooljaar 2020/2021 moeten ingaan.

Slob werkt al langer aan een soortgelijke regeling voor de doorstroming van vmbo naar havo. Dat voorstel zal hij eind februari naar de Tweede Kamer sturen.