NVM: gekte op woningmarkt begint af te nemen

10 januari 2019 Uit Door admin

De Nederlandse woningmarkt is nog steeds oververhit, maar op de meest verhitte delen van de markt is sprake van een zekere afkoeling. Dat concludeert makelaarsvereniging NVM op basis van de verkoopcijfers van het laatste kwartaal van vorig jaar.

“In sommige regio’s en met name Amsterdam zien we dat het plafond van voortdurende prijsstijgingen langzaam bereikt wordt”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Zo ligt voor het eerst in jaren de prijsstijging in Amsterdam onder het landelijk gemiddelde. Landelijk gezien stegen de huizenprijzen met 10,3 procent op jaarbasis, in Amsterdam was dat 8 procent.

Afhakers

“De sterkste prijsstijging lijkt voorbij te zijn”, aldus Jaarsma. “Vooral in de grootstedelijke, krappe regio’s zijn de prijzen inmiddels op een dusdanig hoog niveau gekomen, dat stijgingen boven de 10 procent niet langer vanzelfsprekend zijn. Door het hoge niveau van de prijzen is de betaalbaarheid van woningen, zeker voor huishoudens met een minder gevulde beurs, gedaald en haken consumenten af.”

De gemiddelde transactieprijs van een woning bereikte vorig kwartaal de recordhoogte van 298.000 euro. Dat consumenten afhaken, blijkt volgens de NVM ook uit het feit dat voor het eerst in vierenhalf jaar het aantal te koop staande woningen is toegenomen vergeleken met een kwartaal eerder (+ 5 procent).

38 procent boven de vraagprijs

NVM-makelaars hebben in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar 39.300 woningen verkocht, ruim 8 procent minder dan een jaar eerder. Van de verkochte woningen ging 38 procent boven de vraagprijs weg. “In sommige regio’s aan de randen van ons land hebben kopers nog ruime keuze, al neemt het ook daar af. Maar in de grote steden kunnen mensen nog maar kiezen uit iets meer dan 2 woningen”, zegt Jaarsma.

De NVM verwacht voor 2019 een minder hoge stijging van de huizenprijzen van tussen de 4 en 7 procent. Oververhitte gebieden zullen naar alle waarschijnlijkheid afkoelen, met een afvlakkende prijsstijging. Ruime gebieden aan de randen van Nederland worden juist krapper, denkt de NVM.