Groot onderzoek naar mogelijk vervuilde grond Barneveld

11 januari 2019 Uit Door admin

In de loop van volgende week start een groot onderzoek naar het gebruik van mogelijk vervuilde grond in Barneveld en Voorthuizen. Op 132 locaties worden grondmonsters genomen.

Het zand komt van afvalverwerker Vink uit Barneveld en is gebruikt onder wegen, stoepen en fietspaden, maar ook in tuinen van nieuwbouwwoningen die drie jaar geleden zijn gebouwd.

Bij de keuring van het bouwzand zijn fouten gemaakt, waardoor er giftige stoffen in kunnen zitten. Het gaat dan om styreen (gebruikt bij productie van plastic) en resten van landbouwgif.

In totaal gaat het om ruim 9000 ton zand. Het meeste is gebruikt in Barneveld, maar ook bouwers in Laren, Almelo, Bilthoven en Leusden kregen zand van Vink. Dat bedrijf liet op basis van een eigen onderzoek eerder weten dat het zand schoon is.

De bewoners van de plekken waar onderzoek wordt gedaan, zijn daarover per brief geïnformeerd, meldt Omroep Gelderland.

Onderste steen boven

De kwestie van het vervuilde zand speelt al langer in Barneveld. Eind november besteedde het programma Zembla er ook aandacht aan. Dat gebeurde na uitlatingen van onder meer de GGD dat de gebruikte grond veilig zou zijn. Uit onderzoek van Zembla kwam naar voren dat “een gezondheidsrisico niet kan worden uitgesloten”.

De gemeente Barneveld besloot daarop dat de onderste steen boven moet komen en heeft nu het ingenieursbureau Royal Haskoning gevraagd om bodemonderzoek te doen.

Op 132 plekken worden 100 monsters geselecteerd en geanalyseerd op verdachte stoffen. Dat aantal kan hoger worden als in het laboratorium blijkt dat er echt iets mis is.

Hoewel er volgens de gemeente Barneveld geen aanleiding toe is, wordt ook het grondwater gecontroleerd. In een enkele wijk worden ook nog monsters genomen in enkele kruipruimtes.

Bewoners zijn boos

De bewoners van de wijken waar het om gaat, vinden het onderzoek niet ver genoeg gaan. Ze vragen zich af waarom niet alle kruipruimtes worden onderzocht. Ook willen ze weten of ook de aanwezigheid van metalen en oliën gemeten wordt.

De gemeente Barneveld verwacht volgende maand de resultaten van het veldonderzoek te kunnen presenteren.