Vrouw sleept Nederlandse staat voor de rechter om ‘schimmige’ adoptie

11 januari 2019 Uit Door admin

Voor het eerst sleept een geadopteerde de Nederlandse overheid voor de rechter, omdat ze vindt dat die meer had moeten doen om frauduleuze adopties te voorkomen. Volgens de vrouw zijn haar geboortepapieren in Sri Lanka vervalst, waardoor het voor haar onmogelijk is haar biologische ouders op te sporen. In een dagvaarding eist ze dat de overheid schuld erkent, haar schadeloos stelt en een dna-databank opricht voor geadopteerden uit Sri Lanka.

De 26-jarige Dilani Butink werd geboren in Sri Lanka. Toen ze een paar jaar geleden terugging naar haar geboorteland ontdekte ze dat het documentnummer op haar geboortepapieren toebehoort aan een ander kind. De adoptieprocedure in 1992 verliep dan ook schimmig. Haar ouders zouden een jongetje ophalen in Sri Lanka, maar die bleek bij aankomst niet meer beschikbaar. Een tussenpersoon regelde daarop dat Butink geadopteerd kon worden.

Nepmoeders en babyfarms

Het verhaal van Butink staat niet op zich. De Sri Lankaanse overheid erkende tegenover Zembla eerder dat er in de jaren tachtig ‘babyfarms’ waren in Sri Lanka, waar vrouwen zwanger werden gemaakt om te kunnen voldoen aan de vraag naar adoptie. Ook werden bij adopties in het ziekenhuis nepmoeders ingezet die zogenaamd vrijwillig een kind afstonden, terwijl dat kind niet van hun zelf was.

Volgens Butinks advocaat Lisa Komp wist de Nederlandse overheid van de misstanden op Sri Lanka. In ieder geval hadden de autoriteiten het kúnnen weten. Zo was op het ministerie bekend dat de meeste adopties uit Sri Lanka gebeurden door privé-bemiddelaars die financieel profiteerden van de adopties. Bovendien schreven Nederlandse media eind jaren tachtig uitgebreid over de veronderstelde misstanden.

In 1987 vroeg de Raad voor de Kinderbescherming om een onderzoek naar twijfelachtige adopties. Uit de stukken die openbaar zijn gemaakt blijkt nergens dat dat ook is gebeurd.

Dekker

Ook de betrokken bemiddelingsorganisatie, de stichting Kind en Toekomst, is door Komp gedagvaard. Stichting Kind en Toekomst was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Minister Dekker wil niet veel kwijt over deze zaak, omdat de dagvaarding net is ingediend. Hij zegt wel dat hij zich zorgen maakt over de manier waarop adopties in het verleden zijn verlopen. In oktober heeft hij een commissie ingesteld om onderzoek te doen naar adopties van kinderen uit het buitenland waarbij dingen niet goed zijn gegaan. Daarbij gaat het onder meer om de vraag of de Nederlandse overheid steken heeft laten vallen.

Eerder al kondigde de stichting Mijn Roots, die de belangen behartigt van geadopteerden uit Indonesië, aan een rechtszaak te willen aanspannen tegen de staat. Die zaak is nog in voorbereiding.