Na maanden formeren lijkt Zweden een nieuwe regering te krijgen

11 januari 2019 Uit Door admin

Na maanden van moeizaam formeren lijkt Zweden een nieuwe regering te krijgen. Er is een conceptakkoord van vier partijen: de Sociaaldemocraten, de Milieupartij, de Centrumpartij en de Liberalen.

Als de besturen van de vier partijen het akkoord goedkeuren, krijgt de sociaaldemocratische premier Löfven een tweede termijn. Samen hebben de vier partijen net geen meerderheid, zodat ze voor de besluitvorming in de Riksdag nog steeds afhankelijk zijn van andere partijen.

Impasse

De verkiezingen van september leidden tot een impasse. Geen van de twee traditionele blokken (Sociaaldemocraten, Milieupartij en de voormalige communisten enerzijds en het ‘burgerlijke’ blok van Conservatieven, Liberalen, Centrumpartij en Christendemocraten anderzijds) behaalde een meerderheid van de stemmen.

De voornaamste reden daarvoor was het grote succes van de rechts-populistische Zweden Democraten. Die partij haalde ruim 18 procent van de stemmen en werd de derde partij van het land, na de Sociaaldemocraten en de conservatieve Moderaterna.

De traditionele blokken weigerden samen te werken met de Zweden Democraten. Dat betekende dat er een minderheidsregering met steun van een of meer partijen uit het andere blok of een coalitie van partijen uit de twee verschillende blokken moest komen.

Minderheidsregering

De leiders van de twee grootste partijen, de sociaaldemocraat Stefan Löfven en Ulf Kristersson van de Moderaterna, hebben sinds september geprobeerd om een of meer partijen uit het andere blok over te halen om ‘over te lopen’.

De Centrumpartij en de Liberalen hebben dat nu gedaan, ze steunen een minderheidsregering van de Sociaaldemocraten en de Milieupartij. Dat betekent dat het blok van de vier burgerlijke partijen, dat sinds 2004 bestond, uit elkaar is gevallen.

In het conceptakkoord zijn clausules opgenomen waardoor de Zweden Democraten op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op de besluitvorming, evenmin als de voormalige communisten, de Vänsterparti.

In het akkoord is onder meer afgesproken dat de belastingen verlaagd worden en dat de arbeidsmarkt wordt hervormd.