Europese Rekenkamer bezorgd over controle van ECB

14 januari 2019 Uit Door admin

De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over het toezicht op de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB weigert de Rekenkamer de toegang tot documenten, methoden en handboeken die te maken hebben met het toezicht op banken door de ECB. Daardoor kan de Rekenkamer haar controlerend werk niet goed doen, zo luidt de klacht.

De gesprekken met de ECB over de toegang tot belangrijke informatie zijn vastgelopen. Dat is voor de Rekenkamer aanleiding om de wetgever, het Europees Parlement, te vragen in te grijpen. Eventueel moeten bestaande regels gewijzigd worden om te zorgen dat de controleurs toegang hebben tot elk document dat zij willen bekijken.

De Rekenkamer wil over alle bevoegdheden beschikken om de ECB te controleren bij haar toezicht op de banken. “Het is bijzonder belangrijk, gelet op de grote risico’s voor de nationale schatkist als een bank omvalt.” De Europese Rekenkamer zegt nadrukkelijk dat ze niet het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank wil controleren.

21.000 miljard euro

De ECB heeft sinds eind 2014 het toezicht op de 130 grote systeembanken in de eurozone. Het toezicht was tot dan een zaak van de nationale toezichthouder, lees de nationale banken. Die grootbanken met een opgetelde balans van 21.000 miljard euro zijn goed voor viervijfde van de hele Europese bankenmarkt. Daarnaast is de ECB ook de eindverantwoordelijke voor het toezicht op de middelgrote en kleine banken.

De Rekenkamer noemt in een brief aan het Europees Parlement drie gevallen waarin de ECB weigerde documenten te verstrekken. De laatste weigering was vorig jaar en ging over de rol van de ECB rond crisisbeheersing bij het bankentoezicht.