Minister Bruins wil medicijnenvoorraad van vier maanden verplichten

14 januari 2019 Uit Door admin

Minister Bruins wil dat groothandelaren en apothekers een medicijnenvoorraad van vier maanden aanleggen. Uit cijfers van de apothekersorganisatie KNMP bleek dat het medicijnentekort in 2018 opnieuw was toegenomen. De minister wil samen met de betrokken organisaties het tij keren.

Hij heeft daarom de betreffende partijen voor woensdag uitgenodigd op het ministerie. Groothandelaren en apothekers wijzen vaak naar elkaar als het gaat om de oorzaak van het medicijnentekort. De minister wil de organisaties de kans geven er samen uit te komen, maar als dat niet lukt, wil hij overgaan tot een wettelijke verplichting.

Zestig procent

Groothandelaren en apothekers zijn wel verplicht een voorraad aan te leggen, maar in de wet staat niet hoe groot die moet zijn. Volgens minister Bruins kan een voorraad van drie tot vier maanden zestig procent van de tekorten oplossen. “De meeste tekorten duren enkele weken. Het moet worden aangepakt en opgelost”, zei hij.

Daarnaast benadrukte de minister dat medicijnen niet duurder hoeven te worden. “Groothandels en apotheken moeten deze medicijnen toch al kopen, dus hoeft een grotere voorraad geen prijsverhoging op te leveren.” Hij maakt wel een uitzondering voor bederfelijke medicijnen.

Doorgeschoten

De Tweede Kamer wil dat de minister streng optreedt. De VVD pleit voor grotere voorraden, zowel bij apotheken als bij de groothandels. VVD-Kamerlid Rutte noemt het medicijnentekort een hardnekkig probleem. “Maar het is ook een internationaal probleem. Je moet ook kijken hoe je dit internationaal kan aanpakken.”

GroenLinks-Kamerlid Ellemeet vindt ook dat fabrikanten voldoende voorraad moeten hebben, “ook als dit extra geld kost”. De vraag is of het prijsbeleid niet is doorgeschoten, zegt Ellemeet. “Sommige geneesmiddelen zijn zo goedkoop geworden dat wij qua inkoop achteraan in de rij aansluiten als er een tekort is.”

De inspectie moet strenger zijn, vindt CDA-Kamerlid Van den Berg. “Forse boetes voor fabrikanten en groothandels als zij niet leveren en maak voorraden transparant”, stelt ze voor.