Van Ark herinnert gemeenten: alleen bijstand als je Nederlands spreekt

16 januari 2019 Uit Door admin

Gemeenten moeten stoppen met hun te soepele aanpak van inwoners met een bijstandsuitkering. Als iemand niet goed Nederlands leert, moet die uitkering worden gekort. Ook zullen gemeenten strenger moeten kijken of de geëiste tegenprestatie wel wordt geleverd. Het gaat dan om een maatschappelijk nuttige activiteit, bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk. Dit stelt staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zij is niet tevreden met de huidige aanpak van veel gemeenten, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. De Participatiewet uit 2015 is bedoeld om werklozen sneller aan het werk te krijgen. Mensen met een bijstandsuitkering moeten aan bepaalde eisen voldoen, anders krijgen ze tijdelijk een lagere uitkering. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid gekregen om dit te regelen, maar dat gebeurt niet goed.

Meewerken

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat er 36.300 personen met een bijstandsuitkering zijn die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Tussen juli 2017 en juni 2018 hebben gemeenten in totaal 150 mensen gekort. Gemeenten zeggen dat ze deze maatregel zelden nodig vinden, omdat de bijstandsgerechtigden wel “meewerken aan hun taalverplichting”.

Van de gemeenten vraagt 40 procent geen tegenprestatie, blijkt uit het CBS-onderzoek. De staatssecretaris noemt de aanpak van de gemeenten “onwenselijk” en “zorgelijk”. “Hiermee laten zij mensen onnodig aan de kant staan”, schrijft zij in de brief aan de Tweede Kamer.

In de steek

Ze gaat nu met gemeenten praten over een strengere aanpak. “Voor mij staat voorop dat mensen niet in de steek worden gelaten, maar dat met hen meegedacht wordt over hun mogelijkheden, dat zij zich inspannen om de taal te leren en dat zij wat terug kunnen doen voor hun uitkering. Na de gesprekken kijkt Van Ark of ze “regulerende” maatregelen neemt. Welke dat kunnen zijn, wordt niet duidelijk uit de brief.

Vorig jaar zei Van Ark ook dat gemeenten beter moeten controleren of mensen met een bijstandsuitkering wel de Nederlandse taal machtig zijn. De Participatiewet wordt na vier jaar geëvalueerd.