Ed Nijpels vindt klimaatuitspraken van partijgenoot Dijkhoff denigrerend

16 januari 2019 Uit Door admin

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, noemt de uitspraken van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff denigrerend voor de partijen die tien maanden onder hoge druk aan het concept-Klimaatakkoord hebben gewerkt. Dat zegt hij tegen Energeia, een website over de Nederlandse en Belgische energiemarkt.

Dijkhoff noemde D66-leider Rob Jetten afgelopen weekeind in De Telegraaf een drammer. Hij zei dat de VVD zich zorgen maakt over de betaalbaarheid van de klimaatplannen voor de burgers. De kans dat het klimaatakkoord letterlijk wordt uitgevoerd is volgens hem nihil. “D66 heeft al voordat het akkoord er was gezegd: het kabinet moet het gewoon uitvoeren. Nou dat ga ik niet doen”, zei Dijkhoff.

Coalitiepartijen ChristenUnie en D66 willen vasthouden aan de afspraak dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent moet zijn afgenomen. Na een stevig gesprek afgelopen maandag zeiden de vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat ze ervan overtuigd zijn dat ze er uiteindelijk uitkomen.

Onheuse kritiek

Nijpels, een partijgenoot van Dijkhoff, heeft dit met verbazing en ergernis aangezien, zegt hij. “Vooropgesteld: het is niet mijn taak om op alles wat van politieke partijen vandaan komt, te reageren. Bovendien is het kabinet onze opdrachtgever, niet de Tweede Kamer. Maar wat Dijkhoff heeft gezegd, raakt het totale proces en het is mijn plicht om de klimaattafels te beschermen tegen onheuse kritiek. Als het kabinet spreekt over een historisch akkoord kan het niet zo zijn dat een coalitiegenoot dat zo ongeveer afserveert. Dat vind ik onjuist.”

In het interview zegt hij dat Dijkhoff hem voor de publicatie van het interview in De Telegraaf heeft gebeld en heeft gezegd dat hij nog steeds achter het klimaatdoel staat van 49 procent CO2-reductie in 2030. “Maar zijn opstelling richting de tafels vind ik wel denigrerend.” Nijpels vindt dat je er zo niet over kunt praten, zeker niet als je zelf medeverantwoordelijk bent voor het instellen van de klimaattafels. “Dat is niet chic.”

Betaalbaar

Over de betaalbaarheid voor de burgers, waar Dijkhoff kritiek op heeft, zegt Nijpels dat hij het belang daarvan zeker onderkent. “Sterker, daar ben ik feller in dan de felste politicus in de Tweede Kamer. En dat is ook logisch: wij hebben er belang bij dat ons product wordt gerealiseerd. Ik heb ook nog nooit iemand horen pleiten voor een onbetaalbaar Klimaatakkoord.”

De maatregelen worden op haalbaarheid en betaalbaarheid doorgerekend door de planbureaus en dan kan de politiek er een besluit over nemen.