Coldcase-kalender wegens succes geprolongeerd

17 januari 2019 Uit Door admin

Met een nieuwe coldcase-kalender brengt de politie weer een aantal langlopende onopgeloste zaken onder de aandacht, in de hoop op een doorbraak.

Het is voor het derde jaar op rij dat de kalender verschijnt. Hij bevat 52 onopgeloste zaken, voor elke week één, en wordt verspreid in gevangenissen en bij de reclassering. De zaken die erop staan, variëren van moord en doodslag tot vermissing en onbekende doden.

De oudste zaak op de kalender van 2019 is de vermissing van Alwin Sterk uit Amsterdam in 1972.

Onderzoeken heropend

De afgelopen twee kalenders hebben tot een groot aantal tips geleid. In het eerste jaar verdubbelde het aantal. In 2018 kwamen er 302 tips binnen, waarvan er 40 bruikbaar bleken. In dertien zaken is het onderzoek heropend of wordt onderzocht of daarvoor genoeg aanleiding is.

De praktijk heeft uitgewezen dat er onder (ex-)gedetineerden relatief veel kennis is over strafbare feiten die zijn gepleegd, zegt Aart Garssen, de landelijk portefeuillehouder cold cases.

“We doen het voor de nabestaanden. Tegen hen zeggen we: als politie lossen we niet alle zaken op, maar de laten een zaak nooit los. Ook oude zaken verdienen aandacht.”

Nieuwe technieken

Oude zaken kunnen ook in beweging komen doordat mensen na jaren zwijgen besluiten om toch hun verhaal te doen. In 2013 is de verjaringstermijn verlengd en daardoor kunnen sommige zaken langer worden onderzocht. Ook nieuwe technieken, zoals dna-onderzoek, leiden soms tot een doorbraak.

De politie is bezig met het digitaliseren van cold cases en de inzet van kunstmatige intelligentie bij het analyseren van zaken. “Door beter inzicht in alle cold cases kunnen we de schaarse politiecapaciteit gerichter inzetten op kansrijke zaken. Daarnaast gaan we nog meer gebruik maken van externe deskundigheid, zoals in de samenwerking met universiteiten of door de inzet van gepensioneerde politiemensen,” zegt Garssen.