Oppositie: doorrekening klimaatakkoord vóór verkiezingen

18 januari 2019 Uit Door admin

De oppositie in de Tweede Kamer wil dat de doorrekening van het klimaatakkoord niet heen wordt getild over 20 maart, de datum van de Provinciale Statenverkiezingen. De fractievoorzitters van alle oppositiepartijen hebben daarover een brief gestuurd aan de directeuren van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Planbureau, minister Wiebes en voorzitter Nijpels van het Klimaatberaad.

De partijen willen naar eigen zeggen voorkomen dat de coalitie voor de verkiezingen onduidelijk is over de plannen en erna kiezers verrast met ingrijpende besluiten.

Vorige maand werden na maandenlange onderhandelingen de partijen van het Klimaatberaad het eens over maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het kabinet laat die maatregelen doorrekenen en zal pas later met een standpunt komen.

Irritatie

Wat de precieze kosten voor iedereen zijn, is een politiek gevoelig punt. Deze week ontstond in de coalitie irritatie over uitlatingen van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff over de uitvoering van het akkoord. Het kabinet heeft de twee planbureaus gevraagd een periode van twee weken aan te houden tussen het aanbieden van hun concept aan het kabinet en het moment van publicatie.

De oppositie vraagt nu de doorrekeningen meteen als ze klaar zijn tegelijk naar het kabinet en naar de Kamer te sturen, zodat er zo snel mogelijk een debat over kan worden gehouden. Wiebes zal het verzoek in het kabinet bespreken, al wijkt het volgens hem wel af van de gebruikelijke procedure. Hij benadrukt verder dat hij niet over de timing van de Planbureaus gaat.

Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt over het verzoek na te denken en later met een reactie te komen.