Slobs ‘afrekentoets’ dreigt te sneuvelen door tegenstem CDA en D66

19 januari 2019 Uit Door admin

Een nieuw rekenexamen voor middelbare scholieren komt er hoogstwaarschijnlijk niet. De regeringspartijen D66 en CDA weigeren in te stemmen met het plan van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs om rekenen apart te laten meetellen voor het diploma.

Ook de meeste oppositiepartijen zien niets in Slobs aparte toets en de onderwijsminister kan dus niet rekenen op een meerderheid. Alleen VVD en zijn eigen ChristenUnie zijn voor.

Oefenen

Coalitiepartijen D66 en CDA zeggen een paar dagen voor het debat over de vervanging van de Cito-rekentoets tegen de NOS dat ze Slobs plan zullen wegstemmen. Scholieren moeten zeker beter leren rekenen, maar dat gebeurt niet door het afleggen van een aparte toets, is hun stellige overtuiging.

“Je leert door oefenen, door rekenles van een goede leraar”, benadrukt D66-onderwijswoordvoerder Paul van Meenen, zelf oud-wiskundeleraar. “En niet alleen door een afrekentoets aan het eind van de middelbare school.”

CDA-Kamerlid Michel Rog vindt dat alle aandacht moet uitgaan naar het verbeteren van het rekenonderwijs. “Daar zijn alle leerlingen bij gebaat, niet bij weer een nieuwe rekentoets.”

Slob kwam afgelopen november met zijn alternatief voor de rekentoets, die bij de verplichte invoering in 2015 onmiddellijk veel kritiek kreeg. De kwaliteit was niet goed, er waren te veel verhaalsommen en de vragen waren onbegrijpelijk opgeschreven.

Veel leerlingen dreigden te zakken, dus besloot het vorige kabinet al snel de toets niet meer te laten meetellen. Alle middelbare scholieren moeten hem nog steeds afleggen, maar ze kunnen er niet op zakken. Het resultaat prijkt wel op het diploma.

Coalitiepartijen CDA en D66 en oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP snappen niet waarom Slob het rekenen niet zo snel mogelijk onderbrengt bij het vak wiskunde. Er ligt sinds maart 2018 een concreet voorstel klaar van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), die tegen een separate rekentoets is. De vereniging stelt voor om rekenen onder te brengen bij vooral wiskunde, maar ook bij andere vakken zoals natuurkunde of economie.

“Rekenen moet geen aparte, maar een geïntegreerde leerlijn zijn”, zegt voorzitter Ebrina Smallegange van de NVvW. “Leerlingen begrijpen nu soms niet dat de procenten die ze bij rekenen leren dezelfde procenten zijn als bij economie.”

CDA-Kamerlid Rog zegt dat het tijd wordt dat Slob “zijn oor te luisteren legt” bij wiskunde- en rekenleraren. D66’er Van Meenen denkt dat wiskunde ook aantrekkelijker kan worden door het integreren van rekensommen. “Oefening baart kunst en dan wordt wiskunde nog leuker.”

Ook SP-Kamerlid Peter Kwint wil rekenen zo snel mogelijk integreren in het vak wiskunde. “Dat lijkt mij een stuk verstandiger dan weer te praten over een toets.” GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld denkt dat zo’n aanpak ouders, leerlingen en leraren een stuk minder stress oplevert.

De PVV heeft ook kritiek, maar met een ander argument. Kamerlid Harm Beertema is tegen het element om scholen vrij te laten in het maken van dat schoolexamen. “Niemand kan dan van het niveau op aan. Dat moet veranderen, anders stem ik tegen”, zegt hij. Beertema ergert zich er al jaren aan dat het niet lukt om het rekenonderwijs te verbeteren. “We zijn bijna terug bij af.”

Werkgevers klagen over rekenniveau

Er wordt al jaren gesproken over de gebrekkige rekenvaardigheden van middelbare scholieren. Bedrijven, universiteiten en hogescholen klaagden tien jaar geleden al dat hun nieuwe werknemers en studenten niet goed in staat waren tabellen te lezen of te rekenen met percentages.

Aanstaande woensdag is het debat over de rekentoets. Het is nog onduidelijk wat minister Slob gaat doen.