Lekkage dreigt bij winning aardwarmte, toezichthouder verscherpt eisen

21 januari 2019 Uit Door admin

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat extra eisen stellen aan de boorbedrijven die zich bezighouden met het winnen van aardwarmte. Directeur Theodor Kockelkoren zei het NOS radio 1 Journaal dat het probleem de metalen buizen zijn waardoor het water naar beneden gaat en weer omhoog wordt gepompt. Doordat die roesten kunnen lekkages ontstaan met schadelijke gevolgen voor het milieu.

Op dit moment lopen er in Nederland 23 aardwarmteprojecten. Volgens Kockelkoren hebben twee partijen de winning stilgelegd om schade aan de buizen te repareren. Door de eisen nog dit jaar aan te scherpen wil SodM het risico op lekkages flink verminderen en de levensduur van de pijpen verlengen.

‘Wel veelbelovend’

Nu Nederland “van het gas af moet” wordt aardwarmte, ook door SodM-directeur Kockelkoren, gezien als een veelbelovend alternatief. De techniek komt er eenvoudig gezegd op neer dat water naar een diepte van 2 tot 2,5 kilometer gaat en daarna – opgewarmd – weer wordt opgepompt voor het verwarmen van woningen, kantoren en tuinkassen.

Op zich kan dat veilig gebeuren, zegt Kockelkoren, maar door het zout dat mee naar boven komt ontstaat in de enkelwandige pijpen corrosie. Om het roesten tegen te gaan worden chemicaliën gebruikt. Als er dan tóch lekkages ontstaan, vervuilt de bodem.

In Trouw zegt de brancheorganisatie van Nederlandse aardwarmtebedrijven Dago dat aanpassingen nodig zijn. “We moeten de kinderziektes oplossen, dat is urgent.” Een woordvoerder zegt dat de sector graag wil meewerken aan nieuwe veiligheidseisen, ook al maken die de aardwarmtetechniek wel duurder.