79 nieuwe excellente scholen, maar niet iedereen is blij met het predicaat

21 januari 2019 Uit Door admin

Nog eens 79 scholen hebben vandaag het predicaat excellente school ontvangen. Het totaalaantal komt daarmee op 191. De predicaten worden op feestelijke wijze uitgereikt op de scholen.

Het predicaat werd in 2012 ingevoerd door de toenmalige minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt. Het is bedoeld voor scholen die zich onderscheiden op een bepaald gebied. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat een school erg innovatief is of omdat een school op een speciale manier omgaat met kinderen die extra aandacht nodig hebben.

Basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen zichzelf aanmelden voor het predicaat. Een onafhankelijke jury beoordeelt de scholen en die jury brengt advies uit aan de Onderwijsinspectie.

Mening leerlingen telt onvoldoende

Er is ook kritiek op het initiatief. Het Landelijk Actie Komité Scholieren (Laks) vindt dat de mening van de leerlingen onvoldoende telt. “De jury spreekt maar met een paar leerlingen. Terwijl zij de enige zijn die echt weten hoe goed een school is”, zegt Jordy Klaas van het LAKS.

Het LAKS noemt het predicaat ook misleidend omdat het maar over een klein deel van het onderwijs gaat. Volgens Jordy Klaas kijken ouders bij het bepalen van hun keuze toch naar het predicaat, terwijl andere scholen ook erg goed kunnen zijn. Hij denkt dat leerlingen de sfeer op school ook erg belangrijk vinden.

Het LAKS heeft uit protest een eigen predicaat uitgereikt aan het Christelijk Lyceum in Utrecht. De school kreeg de hoogste score in de monitor van het LAKS. Of dit predicaat een vervolg gaat krijgen, weet het LAKS nog niet. “We willen ook met de jury van de Onderwijsinspectie in gesprek”, zegt Klaas.