Tuchtrechter: deurwaarder mocht geen vergoeding vragen voor e-court

22 januari 2019 Uit Door admin

Een uitspraak van de tuchtrechter opent volgens sociaal raadslieden de weg voor tienduizenden mensen om ten onrechte betaalde deurwaarderskosten terug te vorderen. Volgens de kamer voor gerechtsdeurwaarders in Amsterdam bracht deurwaarder Rinus van Etten kosten in rekening bij een schuldenaar terwijl dat niet mocht.

Van Etten is bestuurder bij GGN, het grootste deurwaarderskantoor in Nederland, en vice-voorzitter van de beroepsorganisatie voor deurwaarders KBvG. Zijn kantoor riep mensen op voor e-court, de digitale geschillenbeslechter die concept-vonnissen produceert voor de rechtbank. Bij die oproep voor e-court werden ‘ambtelijke kosten’ in rekening gebracht, zoals een deurwaarder die in rekening mag brengen bij een oproep om voor de kantonrechter te verschijnen.

De tuchtrechter oordeelt dat een oproep voor e-court en een oproep voor de kantonrechter de deurwaarder niet dezelfde rechten op ‘ambtelijke kosten’ geeft.

3,3 miljoen euro

Volgens jurist André Moerman van de organisatie voor sociaal raadslieden LOSR, die de zaak bij de tuchtrechter bracht, heeft GGN bij zo’n 33.000 mensen ten onrechte ongeveer honderd euro in rekening gebracht bij een oproep voor e-court.

Zowel Moerman als Van Etten overwegen in appel te gaan tegen de uitspraak. Moerman omdat de tuchtrechter Van Etten geen sanctie oplegde, Van Etten omdat volgens hem de gang van zaken rond de oproep voor het e-court eerder goedkeuring kreeg van zowel de beroepsorganisatie als verschillende rechtbanken.