Doorrekening klimaatakkoord week voor verkiezingen

22 januari 2019 Uit Door admin

De doorrekening van het klimaatakkoord wordt op 13 maart openbaar. Op verzoek van het kabinet zijn het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau bezig met een analyse van de afspraken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De twee bureaus hebben nu bekendgemaakt wanneer de resultaten naar buiten komen.

De planbureaus zeggen dat ze het van belang vinden “om hun bevindingen zo spoedig mogelijk te kunnen laten meewegen in de discussie over het akkoord”. Vorige week drong de voltallige oppositie in de Tweede Kamer erop aan de doorrekening nog voor de Provinciale Statenverkiezingen te bespreken. Die verkiezingen zijn op 20 maart, de rapporten komen dus een week daarvoor.

Premier Rutte zei vorige week dat hij snapt dat oppositiepartijen de analyse van de Planbureaus graag willen hebben, maar hij benadrukte dat het “een doorrekening van een concept” is en dat de politieke besluitvorming pas later komt.