Gemeente Roermond schorst in opspraak geraakte journalist

23 januari 2019 Uit Door admin

De gemeente Roermond heeft ambtenaar Peter Blasic geschorst, die in opspraak is geraakt omdat hij als freelance journalist plagiaat zou hebben gepleegd.

Blasic schreef onder meer voor HP/De Tijd, Elsevier Weekblad en Nieuwe Revu. Dat laatste blad stopte gisteren de samenwerking met hem en trok 27 artikelen van zijn hand in. De verhalen waren geschreven op basis van bronnen die niet meer te verifiëren waren.

Naast zijn werk als freelance journalist, had Blasic een baan bij de gemeente Roermond. Die is een onderzoek naar hem gestart. In afwachting van het resultaat daarvan blijft hij thuis.

Integriteitsregels geschonden

De gemeente erkent dat de nevenactiviteiten van Blasic niet plaatsvonden onder verantwoordelijkheid van de gemeente, “maar volgens integriteitsregels mogen deze niet het belang van de werkgever schaden”.

Op zijn Linkedin-profiel, dat inmiddels verwijderd lijkt te zijn, stond volgens De Limburger dat Blasic regiocoördinator was bij de Samenwerking Midden-Limburg.

Bronnen verzonnen

Daarnaast schreef hij voor Nederlandse en Belgische bladen artikelen, vaak over Oost-Europese landen. De journalist schreef ook onder de naam Peter Mertens. Uit onderzoek van De Groene Amsterdammer blijkt dat hij daarbij een aantal keer bronnen verzon en werk overschreef van een Deense journalist.

Blasic zegt dat hij wel degelijk mailwisselingen had met zijn contacten, maar heeft daarvoor geen bewijs geleverd.