Gekort worden op pensioen nog dichterbij voor twee miljoen mensen

24 januari 2019 Uit Door admin

Een kleine twee miljoen gepensioneerden en werkenden zullen volgend jaar waarschijnlijk gekort worden op hun pensioen. De pensioenfondsen in de metaal, PME en PMT, staan er na het beroerde einde van het afgelopen beursjaar zo slecht voor, dat korten onvermijdelijk lijkt.

De twee fondsen moeten het dit jaar wel heel goed doen op de beurs om het korten van de pensioenen nog te kunnen afwenden. “We hebben een beroerd laatste kwartaal 2018 achter de rug dus de kans op korten is toegenomen. Maar die is niet honderd procent.”, zegt Benne van Popta, voorzitter van PMT.

Voorzitter Eric Uijen van pensioenfonds PME zegt dat er “bijna 80 procent kans is” dat de pensioenen van zijn deelnemers volgend jaar omlaag gaan. “Het hangt af van de ontwikkeling van de rentestanden en de financiële markten.” Pensioenfondsen hebben veel last van de huidige lage rente, omdat ze meer geld opzij moeten leggen om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Onder de grote pensioenfondsen staan de twee metaalpensioenfondsen er het slechtst voor. Maar ook het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, kan niet uitsluiten dat er volgend jaar gekort moet worden. Bij het ABP zijn 2,9 miljoen werkenden en gepensioneerden aangesloten.

De vijf grootste fondsen, met uitzondering van bpfBouw, geven bovendien nu al aan dat de pensioenen de komende jaren niet omhoog zullen gaan. Dat betekent dat bijna 7 miljoen gepensioneerden en werkenden vrijwel zeker weer geen verhoging krijgen van hun pensioen of pensioenrechten.

Vorig jaar begon goed voor veel beleggers en dus ook de pensioenfondsen. Een aantal grote pensioenfondsen stond er even wat beter voor. Maar het afgelopen kwartaal was dus desastreus: de diepe dalen op de beurzen wereldwijd hebben geleid tot een flinke hap uit het vermogen van de pensioenfondsen.

Deze nieuwe cijfers van de pensioenfondsen voeren de druk op het kabinet en de sociale partners op om weer aan tafel te gaan zitten en tot een pensioenakkoord te komen. Vorig jaar mislukten die gesprekken, maar de vijf grote pensioenfondsen grijpen hun beroerde positie aan om een nieuwe oproep te doen.

“Verlagen van de pensioenen is enorm ingrijpend voor alle PME’ers en voor het vertrouwen in het pensioenstelsel in Nederland,” zegt Uijen. “Wij vragen het kabinet en de sociale partners om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.”