Grootste groei nieuwbouwwoningen sinds 2009

24 januari 2019 Uit Door admin

Het afgelopen jaar zijn de meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd sinds 2009, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om bijna 66.000 nieuwe woningen, een groei van bijna 5 procent ten opzichte van 2017.

De woningvoorraad door nieuwbouw nam tussen 2000 en 2009 jaarlijks toe met ruim 1 procent, gemiddeld zo’n 76.000 huizen per jaar. Daarna zakte het aantal nieuwbouwwoningen in, met als dieptepunt 2014. Toen groeide het aantal nieuwbouwhuizen met 0,6 procent tot 45.000.

In totaal telde Nederland op 1 januari 2019 ruim 7,8 miljoen huizen, bijna 74.000 meer dan een jaar daarvoor. Behalve door nieuwbouw kan de woningvoorraad ook veranderen door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en door het ombouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden naar woningen.

Flevoland

Relatief gezien is het aantal huizen afgelopen jaar het hardst gegroeid in Flevoland, met 1,5 procent. Ook in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant kwamen er meer huizen bij dan het landelijk gemiddelde. In Friesland, Drenthe en Limburg kwamen er in vergelijking met het landelijk gemiddelde maar weinig nieuwbouwwoningen bij.

De meeste nieuwbouwwoningen zijn vorig jaar in Amsterdam opgeleverd (7263), maar in Diemen groeide de woningvoorraad met bijna 5 procent het hardst. In die plaats kwamen er 638 nieuwbouwwoningen bij.

Groei aantal inwoners

Het CBS meldde begin deze maand dat het aantal inwoners het afgelopen jaar is toegenomen met naar schatting ruim 100.000 mensen. In de Randstad groeide de bevolking het hardst.