Kamer: situatie asociale asielzoekers onacceptabel

24 januari 2019 Uit Door admin

De Tweede Kamer vindt de situatie in de twee speciale opvanglocaties voor asociale en criminele asielzoekers onacceptabel. De medewerkers moeten meer middelen krijgen om agressieve en gestoorde bewoners op te sluiten, vinden de Kamerleden. Ook moet er meer gedaan worden om de meestal kansloze asielzoekers uit te zetten.

Zij reageren op een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Daaruit blijkt dat op de locaties in Hoogeveen en Amsterdam asielzoekers wonen met ernstige psychische problemen, verslavingsproblemen of een crimineel verleden. Zij komen grotendeels uit veilige landen in Noord-Afrika en maken dus geen kans op een verblijfsvergunning.

De Inspectie concludeert ook dat de medewerkers niet veilig hun werk kunnen doen en dagelijks heftige confrontaties met bewoners hebben.

Meteen het land uit

VVD-Kamerlid Azmani, die de omstandigheden in de speciale opvang heeft gezien: “Het is al bizar genoeg dat deze asielzoekers misbruik van ons maken door zich zo te gedragen. Het liefst heb ik ze meteen het land uit. Kan dat nog niet maar ben je crimineel, dan hoor je in de bak en niet in de opvang.”

CDA-Kamerlid Van Toorenburg vindt dat in de discussie over asielzoekers het evenwicht een beetje weg is. Aan de ene kant wordt hard opgetreden tegen hier gewortelde kinderen. Aan de andere kant weet de overheid zich geen raad met kansloze, criminele asielzoekers, zegt zij.

Van Toorenburg vroeg een debat aan over de kwestie en kreeg steun van de hele Tweede Kamer:

Ook PvdA-Kamerlid Kuiken wil dat de medewerkers meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen en dat deze overlastgevende asielzoekers “zo snel mogelijk het land verlaten”, temeer omdat zij geen kans maken op een verblijfsvergunning.

“Zij weten maar al te vaak dat ze geen kans op asiel hebben, maar keren niet terug”, zegt SP-Kamerlid Van Dijk. “Dat is funest voor het draagvlak voor opvang van vluchtelingen.” Hij vindt dat Nederland harder moet onderhandelen met de Noord-Afrikaanse en andere veilige landen, zodat die hun onderdanen terug nemen.

Dure mislukking

De PVV wil de twee speciale locaties onmiddellijk te sluiten. “Het is één grote en dure mislukking”, zegt Kamerlid Fritsma. “De criminele asielzoekers hebben nog steeds vrij spel en bovendien verdwijnt het overgrote deel van de bewoners gewoon weer in de illegaliteit.” Hij vindt dat deze asielzoekers in de gevangenis horen als zij niet meteen kunnen worden uitgezet.

Staatssecretaris Harbers heeft al aangegeven dat hij met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Dienst Justitiële Inrichtingen in gesprek is over de mogelijkheden van opsluiten. Maar hij wijst ook op de Vreemdelingenwet, die dit alleen toestaat als uiterste middel.

Verder is hij in overleg met politie en Openbaar Ministerie om sneller op te treden bij aangiften van geweld tegen personeelsleden. Ook de dossieropbouw over criminele asielzoekers moet beter, zodat zij ook sneller voor de rechter komen.