Ministers zien lichtpuntjes bij oplossen lerarentekort

24 januari 2019 Uit Door admin

Minister Slob ziet kleine lichtpuntjes bij het oplossen van het lerarentekort “Maar ik ga de vlag nog niet uitdoen”, zei hij tijdens een debat in de Tweede Kamer. “Het probleem blijft onverkort heel ernstig.” Slob zegt dat verschillende maatregelen ertoe hebben geleid dat er meer leraren voor de klas terecht zijn gekomen.

Ruim honderd mensen die hun werk niet meer leuk vonden zijn teruggekeerd in het onderwijs, zegt hij: de zogenoemde herintreders. Daarnaast zijn 340 leraren die thuis zaten of een uitkering hadden, weer aan het werk gegaan. In 2018 kozen door de subsidie voor zij-instromers 918 mensen voor het onderwijs.

Bovendien wordt er hard gewerkt om de zogenoemde ‘stille reserve’ aan het werk te krijgen. Dat zijn mensen die bevoegd zijn om les te geven, maar momenteel ergens anders aan het werk zijn. Door privacywetgeving is het soms moeilijk om hen te bereiken, maar er wordt gezocht naar legale manieren om contact met deze groep op te nemen.

Toverstokje

SP-Kamerlid Kwint was nog niet tevreden. “Ik zeg niet dat er niks gebeurt, er gebeurt alleen te weinig. Wanneer gaan we in de cijfers zien dat het lerarentekort weer afneemt?” Ook GroenLinks-Kamerlid Westerveld is nog niet overtuigd: “‘Ik heb geen toverstokje’, zegt de minister vaak, maar dat is niet helemaal waar, want de ministers kunnen toveren door te investeren.”

Coalitiepartijen D66 en CDA zijn, anders dan de oppositiepartijen, wel tevreden over de investeringen die tot nu toe zijn gedaan.

PVV’er Beertema en SGP’er Bisschop benadrukten dat met een salarisverhoging niet alle problemen zijn opgelost. Docenten moeten ook meer vrijheid krijgen om hun vak uit te oefenen.

“De aantasting van mijn autonomie en waardigheid als docent, dat heeft mij de school uitgejaagd,” zei oud-docent Beertema. Bisschop vindt dat de Tweede Kamer zich niet moet bemoeien met alles wat er in de klas gebeurt. “De autonomie van de docent moet weer hersteld worden,” stelde hij.

Veel vacatures

Vorige week werd duidelijk dat het lerarentekort opnieuw groter is geworden. Vooral het primair onderwijs heeft een probleem. 20 procent van de vacatures wordt na drie maanden niet vervuld.

De ministers zeggen dat dat mede komt door de krappe arbeidsmarkt. “De spoeling wordt steeds dunner”, zei minister Slob. Volgens minister Van Engelshoven is het ook weer niet de bedoeling van de overheid om mensen van de zorgsector, waar ook een tekort is, over te halen om in een branche te gaan werken waar ook te weinig mensen zijn.

De totale instroom van de pabo is met 11% toegenomen in 2018, zei minister Van Engelshoven. De instroom zou groter kunnen zijn, maar veel scholieren denken dat het salaris van een leraar lager is dan het in werkelijkheid is.

Voor veel vakken in het voortgezet onderwijs zijn er te weinig docenten, zoals voor Duits, Frans, natuurkunde, wiskunde en klassieke talen. Van Engelshoven wil het vanaf het schooljaar 2020-2021 mogelijk maken dat leraren met een onderwijsbevoegdheid voor een bepaald vak met korting op de studiekosten een onderwijsbevoegdheid kunnen halen voor een ander vak, waarvoor niet genoeg docenten zijn.