Planbureau Leefomgeving: Nederland haalt klimaatdoelen van 2020 niet

25 januari 2019 Uit Door admin

Nederland gaat een aantal klimaatdoelen voor volgend jaar niet halen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in de nota Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020.

In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting uit op 21 procent ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24 procent, schrijft het PBL. Het doel van 25 procent reductie, zoals door de rechter bevolen in de Urgenda-zaak, wordt dus niet gehaald.

Verder schrijft het PBL dat het aandeel hernieuwbare energie in 2020 naar verwachting uitkomt op 12,2 procent. De bandbreedte hier is 11-13 procent. Daarmee is het EU-doel van 14 procent niet binnen bereik.

Ook een derde doel is niet in beeld. De energiebesparing in 2020 blijft waarschijnlijk ook onder de norm die is gesteld.

Negen megaton extra

Eerder deze week lekte al uit dat er een extra besparing van negen megaton CO2-uitstoot gerealiseerd zou moeten worden om volgend jaar aan de 25-procentseis te kunnen voldoen. Dat bevestigt het PBL in zijn notitie.

Daarin staat dat “de absolute uitstoot in 2020 uitkomt op 175 (bandbreedte 168-183) megaton CO2-equivalenten. Dit is 9 (bandbreedte 2-17) megaton CO2-equivalenten boven het emissieplafond van 166 megaton in 2020 dat uit het vonnis in de Urgenda-zaak volgt”.