Provincie wil dat Limburgs wordt erkend als regionale taal

25 januari 2019 Uit Door admin

Limburgers moeten meer dialect gaan praten, vindt provinciebestuurder Ger Koopmans. Daarom moet het Limburgs door het Rijk worden erkend als “zelfstandig en volwaardig onderdeel van het Nederlandse taalsysteem”, zegt hij.

Onlangs werd zo’n ‘taalakkoord’ al gesloten voor het Nedersaksisch dat in Noordoost-Nederland wordt gesproken.

Volgens Koopmans is het spreken van dialect minder vanzelfsprekend dan vroeger. Iets meer dan de helft van de Limburgse jongeren is in het Limburgs opgevoed, tegenover 70 procent van de 45-plussers.

Trend ombuigen

De provinciebestuurder hoopt dat vooral via het onderwijs die trend kan worden omgebogen, op vrijwillige basis. Zo komt er later dit jaar een proef in een aantal kinderdagverblijven om het spreken van dialect met peuters te bevorderen.

Volgens L1 pleit Koopmans ook voor de komst van een Limburgse Taalunie, zoals de Nederlandse Taalunie er is voor het Nederlands. Die Limburgse variant zou drie taken moeten krijgen: het verrichten van onderzoek, het adviseren over het gebruik van streektaal aan bijvoorbeeld lokale overheden en het onderwijs. Ook het ontwikkelen van (les)materiaal zou een taak moeten zijn.