Giften van buiten de EU aan politieke partijen verboden

25 januari 2019 Uit Door admin

Het kabinet wil giften aan Nederlandse politieke partijen van buiten de Europese Unie verbieden. De reden daarvoor is “het toegenomen risico op buitenlandse beïnvloeding van onze democratie,” zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Er geldt een uitzondering voor giften van Nederlandse kiesgerechtigden die buiten de EU wonen. Ollongren wil niet alleen het verbod doorvoeren, maar ook dat politieke partijen de kleinste giften vanuit andere EU-lidstaten openbaar maken. Ze benadrukt het belang van transparantie voor politieke partijen, zeker als het gaat om waar hun geld vandaan komt.

Commissie Veling

De Wet financiering politieke partijen wordt aangepast naar aanleiding van conclusies van de commissie Veling. Die adviseerde vorig jaar om alle buitenlandse giften te verbieden, maar zo ver wil de minister niet gaan. In het regeerakkoord is wel afgesproken dat geldstromen naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties transparanter worden.

De aangepaste Wet financiering politieke partijen wordt nu voor advies naar de Raad van State gestuurd en gaat voor de zomer naar de Tweede Kamer.

Subsidie

Het kabinet wil later een wetsvoorstel doen om de positie van politieke partijen verbeteren. De bedoeling is dat partijen pas subsidie kunnen krijgen als zij bij verkiezingen ten minste één zetel in de Kamer hebben gekregen. Afsplitsingen van fracties komen dan dus niet meer in aanmerking voor subsidie. Minister Ollongren wil zo afsplitsingen in het parlement tegengaan. Behalve regels over de financiering, komen er ook voorschriften voor de organisatie van partijen en digitaal campagne voeren.