Coalitie wil schooladvies groep 8 na de eindtoets

13 februari 2019 Uit Door admin

Leerlingen van groep 8 moeten hun schooladvies weer krijgen als de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Nu is de volgorde andersom en hebben kinderen van lageropgeleide ouders minder kansen dan hun klasgenoten, vinden de regeringspartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Sinds 2014 adviseren leraren in februari welke vervolgopleiding het beste past bij de leerlingen van groep 8. In april of mei maken de leerlingen dan de eindtoets (de voormalige Cito-toets). Maar als uit de uitslag blijkt dat een kind een hogere opleiding aankan, dan wordt het schooladvies niet altijd aangepast, zegt D66-Kamerlid Van Meenen in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens hem worden in de praktijk vaak alleen de schooladviezen van leerlingen met mondige, hogeropgeleide ouders naar boven aangepast. De andere ouders kennen volgens hem minder goed de weg.

Musical

Van Meenen wil dat het moment van de eindtoets ongewijzigd blijft en dat de leraar de uitslag meeneemt in zijn schooladvies. Dat advies moet het belangrijkst blijven, zegt hij, want de leraar heeft het beste zicht op wat een leerling kan. Het moment van de toets vervroegen, ziet hij niet zitten. “Want de tweede helft van het schooljaar moet ook goed benut worden. Nu zie je vaak dat leerlingen na de toets alleen nog maar bezig zijn met de musical.”

Ook de andere coalitiepartijen zijn voor het idee. “Wij vinden het het belangrijkst dat het schooladvies van de leraar komt, die de beschikking heeft over alle informatie, inclusief de eindtoets”, laat ChristenUnie-Kamerlid Bruins weten.

CDA’er Rog zegt in het AD, waarin de coalitiepartijen hun voorstel naar buiten brachten, dat het toetsmoment iets vervroegd moet worden, omdat het schooladvies van de leraar anders te laat komt. Maar hij is het verder met de drie andere partijen eens.