Aanvragen subsidie elektrische personenauto’s mogelijk vanaf dinsdag 10 januari

Aanvragen subsidie elektrische personenauto’s mogelijk vanaf dinsdag 10 januari

10 januari 2023 Uit Door admin

Vanaf dinsdag 10 januari 2023 is het voor particulieren weer mogelijk subsidie voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s aan te vragen. In totaal is er bijna € 100 miljoen beschikbaar. Voor nieuwe elektrische personenauto’s is het budget voor 2023 € 67 miljoen, voor gebruikte elektrische personenauto’s is € 32,4 miljoen beschikbaar.

De Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (kortweg: SEPP) is bedoeld voor elektrische personenauto’s in het segment kleinere en compacte middenklasse, met een catalogusprijs (oorspronkelijke nieuwprijs) tussen de € 12.000 en € 45.000. Andere voorwaarden zijn o.a. dat de auto volledig elektrisch is en een actieradius heeft van minimaal 120 kilometer. Alleen koop- en leasecontracten die getekend zijn in 2023 komen in aanmerking voor subsidie.

Hoger budget

Het beschikbare budget voor 2023 is hoger dan vorig jaar (2022: € 91,4 miljoen). Het subsidiebedrag per nieuwe elektrische auto is dit jaar lager vergeleken met 2022. Daarmee kunnen dit jaar meer particulieren met subsidie overstappen naar een elektrische auto.

De subsidie voor aanschaf van een nieuwe elektrische personenauto’s is € 2.950 per auto (vorig jaar: € 3.350). Voor gebruikte auto’s blijft het subsidiebedrag € 2.000 per auto. Met het beschikbare budget kunnen aanvragen voor ruim 22.000 nieuwe elektrische auto’s worden toegekend en ruim 16.000 aanvragen voor gebruikte elektrische personenauto’s.

Aanvragen

Met de subsidieregeling wil het kabinet elektrisch rijden voor particulieren aantrekkelijk maken. Elektrische auto’s zijn voordelig in gebruik, maar duurder in de aanschaf. Daarom is in het Klimaatakkoord afgesproken dat particulieren bij aanschaf of private lease subsidie aan kunnen vragen.

Verdeling budget

De SEPP-regeling ging in juli 2020 van start en loopt tot en met 31 december 2024. De afspraak met de Tweede Kamer is dat het totale budget verdeeld wordt over de verschillende jaren. Zo hebben mensen elk jaar kans om met subsidie over te stappen. De beschikbare subsidie is per jaar gemaximeerd. Dit betekent dat als het jaarbudget op is, dat ook echt op is. Vorig jaar was de subsidiepot voor nieuwe auto’s na 5 maanden op (eind mei 2022). Voor gebruikte auto’s was het budget eind augustus geheel aangevraagd.

De SEPP-subsidie komt bovenop andere financiële voordelen voor particuliere elektrische rijders zoals de vrijstelling motorrijtuigenbelasting en de vrijstelling aankoopbelasting op personenauto’s en motorrijwielen BPM (Belasting Personenauto’s en Motorrijtuigen).

Elektrische nieuwverkopen

Momenteel zijn er 316.000 (volledig) elektrische personenauto’s geregistreerd (peildatum 30 november 2022, bron: RVO). Zo’n 21 procent van de in Nederland verkochte nieuwe auto’s was vorig jaar, gerekend tot en met 30 november, volledig elektrisch.

Subsidie emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA)

Tegelijk met de subsidie voor elektrische personenauto’s opent op 10 januari ook de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Ondernemers en non-profitinstellingen komen bij de aankoop van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto in aanmerking voor een subsidie van maximaal 5.000 euro. Het subsidiebudget van deze regeling heeft ieder jaar een maximum; in 2023 is dat  € 33 miljoen..

Aanvragen

De regelingen worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Subsidie aanvragen is mogelijk via de website van RVO..

Meer informatie