Nieuwe Kentekenplicht voor Bijzondere Bromfietsen in Nederland

Nieuwe Kentekenplicht voor Bijzondere Bromfietsen in Nederland

5 november 2023 Uit Door admin

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met het voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat om een registratie- en kentekenplicht in te voeren voor bijzondere bromfietsen. Dit besluit heeft betrekking op diverse innovatieve voertuigen, waaronder de BSO-bus en de zelfbalancerende bromfiets van het merk Segway. Het doel van deze maatregel is om de veiligheid op de weg te vergroten en duidelijkheid te bieden aan zowel bestuurders als handhavers.

Vanaf het moment dat de registratie- en kentekenplicht van kracht wordt, zijn alle nieuwe bijzondere bromfietsen verplicht om zich te registreren en een kenteken aan te vragen. Eigenaren van bijzondere bromfietsen die al zijn toegelaten, krijgen een overgangsperiode van een jaar om aan deze nieuwe eis te voldoen.

Minister Harbers benadrukt het belang van deze maatregel: “We zien steeds meer nieuwe en innovatieve voertuigen op onze wegen, maar niet allemaal zijn ze goedgekeurd voor gebruik. Soms lijken voertuigen sterk op elkaar, wat het lastig maakt om te bepalen of een specifiek voertuig is goedgekeurd. Dit is onwenselijk, aangezien niet-goedgekeurde voertuigen mogelijk niet voldoen aan de veiligheidseisen. De invoering van een kentekenplicht zorgt ervoor dat zowel bestuurders als handhavers direct kunnen zien of een voertuig voldoet aan de wettelijke eisen.”

De voorgestelde maatregel bevindt zich momenteel in het traject van goedkeuring. Het wordt eerst gedeeld met de Eerste en Tweede Kamer en vervolgens doorgestuurd naar de Raad van State voordat het in werking kan treden. Zodra de registratie- en kentekenplicht van kracht is, zijn alle nieuwe bijzondere bromfietsen verplicht om zich te registreren. Eigenaren van bijzondere bromfietsen die al op de weg rijden, hebben een jaar de tijd om contact op te nemen met de RDW (Dienst Wegverkeer) om hun voertuig te laten registreren en van een kenteken te voorzien.

De RDW schat in dat ongeveer 5.000 bijzondere bromfietsen in aanmerking komen voor deze overgangsperiode. Minister Harbers heeft toegezegd dat de kosten voor het verkrijgen van een kenteken proportioneel moeten zijn voor de gebruikers. Het registreren van bijzondere bromfietsen die al op de weg rijden, kost slechts 18 euro, waarbij het ministerie het verschil tussen deze prijs en de normale prijs van ruim 50 euro voor zijn rekening neemt.

Het exacte ontwerp van het kenteken voor bijzondere bromfietsen moet nog worden bepaald, maar er wordt rekening gehouden met de soms beperkte ruimte op deze voertuigen.

De invoering van de kentekenplicht zal zorgen voor duidelijkheid op de weg, aangezien iedereen kan zien welke voertuigen wel en niet op de openbare weg mogen worden gebruikt. Bovendien maakt dit het voertuig gemakkelijk herkenbaar voor zowel gebruikers als handhavers, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

De registratieplicht zal ook helpen bij het bijhouden van welke voertuigen op welke locaties worden aangeschaft. Het ministerie verwacht een groei in het aantal bijzondere bromfietsen in de komende jaren, wat gevolgen kan hebben voor de verkeersdrukte op fietspaden. Het is van groot belang om deze verwachte groei nauwlettend te volgen en te reguleren.

foto: Pixabay